Top behandelingen

 Met behulp van ergotherapie kunt u nieuwe vaardigheden aanleren. U leert bijvoorbeeld een dagelijkse activiteit anders aan te pakken. Ook kunt u leren hoe u omgaat met hulpmiddelen.

De ergotherapeut kijkt samen met u naar uw belasting (wat van uw lichaam wordt gevraagd) en uw belastbaarheid (wat uw lichaam aan kan). Het is van belang dat uw belasting en uw belastbaarheid in belans zijn. Hiervoor geeft de ergotherapeut advies en/of oefeningen.

De ergotherapeut geeft u advies voor een goede lichaamshouding bij uw dagelijkse activiteiten of op uw werk. Adviezen zijn erop gericht hoe u vanuit uw eigen mogelijkheden klachten kunt voorkomen of verminderen.

Met een coördinatietraining wordt de fijne motoriek getraind. Een vorobeeld is de oog-hand coördinatie bij het schrijven.

EDOMAH staat voor Ergotherapie bij Dementerende Ouderen en hun Matelzorgers Aan Huis. Ruim 70% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door naaste familie (mantelzorger). De ergotherapeut kan helpen met specifieke informatie en oefeningen of oplossingen, waardoor iemand zo lang mogelijk thuis kan wonen.

Met behup van ergotherapie kunt u leren omgaan met hulpmiddelen, zoals eten met speciaal bestek, werken met een aankleedstok of leren lopen met krukken.

Met behulp van ergotherapie kunt u bijvoorbeeld leren fietsen op een driewieler of rijden met een scootmobiel.

Gewrichtsbeschermende maatregelen zijn bedoeld om beschading van spieren, pezen en gewrichten te voorkomen of te beperken.U kunt uw gewrichten ontlasten door activiteiten op een andere manier uit te voeren of door een hulpmiddel te gebruiken.

Bij hand- en posonderzoek wordt onder andere naar de knijpkracht van de hand en de beweeglijkheid van de pols gekeken.

Bij ergotherapie wordt vaak gebruik gemaakt van hulpmiddelen of aanpassingen in huis. De ergotherapeut kan u helpen bij het aanvragen van een dergelijke voorziening bij uw gemeente of de zorgverzekeraar.

Krachttraining is erop gericht uw spieren weer in goede conditie te krijgen, bijvoorbeeld na een beroerte.

Na een operatie kunnen er harde littekens ontstaan. Met littekenmassage wordt de huid soepel gemaakt, waardoor u beter kunt bewegen.

Een spalk kan er voor zorgen dat (een deel van) uw pols of hand rust krijgt of ondersteuning bij het bewegen.

De ergotherapeut kijkt samen met u naar uw belasting (wat van uw lichaam wordt gevraagd) en uw belastbaarheid (wat uw lichaam aan kan). Het is van belang dat uw belasting en uw belastbaarheid in belans zijn. Hiervoor geeft de ergotherapeut advies en/of oefeningen.

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Door een tekort van de neurotransmitter dopamine wordt de aansturing van spieren aangetast. Ergotherapie kan helpen bij het oplossen van problemen, zoals het uitvoeren van activiteiten of het maken van een dagplanning.

Ergotherapie geeft praktische oefeningen om de fijne motoriek (bijvoorbeeld bij het schrijven) of de grove motoriek (bijvoorbeeld huppelen) bij kinderen of volwassenen te verbeteren.

Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Soms heeft een kind problemen met knippen en plakken, kleuen of schommelen. De ergotherpeut bekijkt waardoor de problemen veroorzaakt worden en geeft praktische tips en oefeningen.

Soms lukt het niet meer om bepaalde activiteiten uit te voeren, thuis, bij het uitoefenen van uw hobby of op het werk. De ergotherapeut kijkt hoe u handelingen op een andere manier kunt doen en geeft daarbij praktische tips en oefeningen.

Soms lukt het niet meer om bepaalde praktische handelingen uit te voeren, thuis, bij het uitoefenen van uw hobby of op het werk. De ergotherapeut kijkt hoe u dingen op een andere manier kunt doen en geeft daarbij praktische tips en oefeningen.

Soms heeft een kind op school problemen met knippen en plakken, kleuen of concentratie. De ergotherpeut bekijkt waardoor de problemen veroorzaakt worden en geeft praktische tips en oefeningen.

De ergotherapeut kan u meer informatie geven over diverse aandoeningen. Ook krijgt u praktische tips voor in het dagelijks leven.

Een wond kan op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld na een operatie, door langdurige diabetes of als gevolg van doorliggen. Een ergotherapeut kan u praktische tips en adviezen geven over een goede loop-, zit- of lighouding, zodat drukkrachten of wrijving worden verminderd.

De ergotherapeut leert u hoe u weer van a naar b kunt komen, bijvoorbeeld met hulpmiddelen zoals een rollator of scootmobiel.

Bij zelfverzorging hoort bijvoorbeeld wassen en aankleden, haren kammen, scheren of tanden poetsen. Soms gaat dit met pijn en moeite. De ergotherapeut geeft u praktische tips en adviezen voor het uitvoeren van deze dagelijkse handelingen.